2 - Animaliak

3 - Etxebizitzak

4 - Motorra

  • 401 - Saldu
  • 402 - Erosi

5 - Garajeak/Lokalak

1 - Lana


101 - Eskaintzak

Elgoibar Adineko bat zainduko lukeen pertsona baten bila gabiltza. Etxeko langile moduan aritu beharko luke eta beharrezkoak diren agiriak izatea eskatzen da. 687 114 707

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Titulu soziosanitatioa eta esperientzi handia dut. Orduka lan egiteko edo gauak pasatzeko prest. 679 912 841


102 - Eskariak

Elgoibar Adinekoak edo umeak zaintzeko prest nago, baita etxe edo bulegoetan garbiketa lanak egiteko ere. Esperientzia. 637 222 318

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Erizain titulua dut eta ospitaletako zaintza lanean urteetako esperientzia 642 883496

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Esperientzi handia dut eta etxeko langile moduan lan egiteko prestutasuna, baita orduka edo gauak pasatzeko prest. 644 943 297

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Esperientzi handia dut eta etxeko langile moduan lan egiteko prestutasuna, baita orduka edo gauak pasatzeko prest. 644 655 354

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Etxeko langile moduan lan egiteko prest. Esperientzi handia. 661 181 824

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Titulu soziosanitarioa eta esperientzi handia ditut. Etxeko langile edo orduka lan egiteko prest baita gauak pasatzeko ere. 632 229 972

Elgoibar Adinekoak zaintzeko prest nago. Titulu soziosanitarioa eta esperientzia. Karrozeri lanetan ere aritua naiz. 613 509 765

Elgoibar Adinekoak zaintzen egingo nuke lan edo etxe, lantegi edo bulegoetan garbiketa lanak eginez. Esperientzia eta ordutegi malgua. 613 576 523

Elgoibar Adinekoak zaintzen egingo nuke lan. Urteetako eskarmentua eta titulu soziosanitarioa dauzkat 632 679 710

Elgoibar Bikote arduratsua lan bila dabil. Pertsona nagusiak zaintzen esperientzia. 634 196 236

Elgoibar Edozein lan egiteko prest nago. 612 202 116

Elgoibar Edozein lan egiteko prest nago. Baita asteburuetan ere. 611 215 176

Elgoibar Gizon arduratsua etxeen atariak, bulegoak, enpresak... garbitzeko prest. Partikular moduan etxeak pintatzeko edo peoi moduan aritzeko prest. 632 708 954

Elgoibar Lan bila nabil. Umeak edo adinekoak zaintzen esperientzi handia dut. Orduka arituko nintzateke. 632 684 096

Elgoibar Sara naiz, eta lan bila nabil. Umeak zein adinekoak zainduko nituzke, orduka edo etxeko langile moduan. Erreferentzia onak ditut. 604 392 529

ZAINKETA LANAK Astean zehar goizetan 9ak arte eta arratsaldez, haurrak, adineko pertsonak zaintzeko edo etxeko garbiketak egiteko eskaintzen naiz. Neska arduratsua naiz eta hiru arlo horietan esperientzia dut. Horrez gain, erizain laguntzaile titulatua naiz eta Haur Hezkuntzako graduko azken mailako ikaslea. Edozer gauzarekin ez izan zalantzarik nirekin harremanetan jartzeko. 664 29 58 71


103 - Eskola partikularrak

Ikaskuntza zailtasunen aurrean eskuhartzea Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaslea naiz Entzumena eta Mintzamenean espezializatua. Gainera, logopedia eta hizkuntza nahasteetan aditua nai ere. Saio indibidualizatuak eskaintzen ditut Ikaskuntza zailtasun espezifikoak lantzeko behar bereziak dituzten haurrekin metodologia aktiboaren bitartez. Horrez gain, haurrek euskarekin harreman baikorra sortzeko euskarazko saioak ere eskaintzen ditut eta azterketa ofizialak lantzen ditut (HABEKO aztertzailea baitnaiz). Edozein zalantza deitu eta galdetu lasai. Ane 684 14 95 54

Mendaro Batxilergoko bigarren maila egiten ari den ikasle bati latin eskolak emango lizkiokeen norbaiten bila ari gara 664 219 341

2 - Animaliak


201 - Oparitzeko

Zakurkumeak opari Ama border collie duten zakurkume emeak opari 690 15 46 44

3 - Etxebizitzak


304 - Errentan hartzeko

Basarri billa Aupa! Alkilatzeko basarri billa nabil Plazentzia, Osintxu... Inguruetan. Hutsik ta zahartuta dauan basarri baten zaintza ta ondo jartzeko tratua eitxeko prest be eongo nintzan. Nere intenziƱua basarrixa txukun jarri ta bertatik bizitzeko apostua itxia da, ortu haundi bat jarritxa lehenengo ta gerora posible bada animalixak baitxa. Oin momentuan basarri batian nabil bizitzen San Pedro ballaran, ta badakat basarrixa manejatzeko habilidadia. Gaztiok basarri mundura juateko dakaun zailtasuna kontuan hartuta, eskertuko naban laguntza apurtxo bat. Asier. 688642761 688 64 27 61

5 - Garajeak/Lokalak


503 - Errentan emateko

Elgoibar Garaje itxia alokatzen da, Jausoro plazan (udaletxetik gertu). 672 422 237

6 - Denetarik


601 - Salerosketak

Elgoibar Mastin arrazako txakurkumeak oparitzen ditut. Otsailaren 25ean jaio ziren. 663 134 415


602 - Galdu/aurkituak

Bila! Nire familiaren hilobitik lapurtutako landare ederra. Kalifikazioak aurreztuko ditut, baina hori egin duenak jakin behar du Profanazioak (loreak edo plaka edo loreontziak lapurtzeak) oso zorte txarra eta zorigaitza dakarkiola egiten duenari, eta gainera delitua da. Lapurrak, arpilatu dituzten hildakoenganako sentimendurik eta errespeturik agertu gabe, loreak lapurtu dituzte. Gure aita/aitona/aitaginarrebaren heriotzaren urteurrenean familiak utzitako loreak. Gure hildakoenganako maitasunez hilerrian jarriak. Ez dugu ulertzen nola pertsona batzuk gai diren loreak lapurtzeko beste hilobi batzuetan edo haien etxean jartzeko... Tristea da. Gure maiteei hilerrian loreak uztea maitasun-ekintza bat da. Hala ere, pertsona batzuek, dirudienez, ez dute balio moralik. Nire buruari galdetzen diot lapur horiek egunen batean hilerri batean lurperatzeko modukoak izango ote diren... eta norbaitek loreak jarriko ote dizkien. 687 24 60 63

Ez daukazu sailkatuak gehitzeko baimenik. Begiratu zure profilko baimenetan hori hobetzeko zer egin dezakezun.