Parte-hartze arauak

Parte hartzeko arauak:

  • Barren.eus-en parte hartzeko erregistratu beharra dago. Alegia, erabiltzaile bihurtu.
  • Testua euskaraz idatzi behar da. Bestela, Barren.eus-ek kendu egingo du.
  • Erantzunetan edo bestelako ekarpenetan, Barren.eus-ek akusazioak eta irainak ez ditu onartuko. Halakoak baleude, Barren.eus-ek kentzeko eskubidea dauka.
  • Mugatu zure iritziak eztabaidatzen ari den gaira. Gaiarekin bat ez datozen parte hartzeak ezabatu egingo dira.
  • Intimitate eskubidea urratzen duten mezuak ez dira onartuko.
  • Publizitate mezuak ez dira onartuko.
  • Proposatu nahi baduzu beste gai bat eztabaidatzeko, idatzi barren@elgoibarkoizarra.eus helbidera.
  • Barren.eus-ek eskubidea du edozein erantzun ezabatzeko, horrela pentsatuz gero. Aldi berean, beharra ikusten denean, Barren.eus-ek eztabaidako mezuak editatu ahal izango ditu.
  • Etorkizunean, Barren.eus-ek arau hauek aldatu edota luzatzeko eskubidea dauka, eztabaiden erabilpen zuzena bermatzeko helburuarekin.

Webgune honen kudeatzaileek ez dute bere gain hartzen partikularrek adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.